استان فارس
جستجو:
 
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظمEnglish
آشنایی با مدیر کل

مدیر کل دیوان محاسبات استان ، جناب آقای ساسان مبینی دهکردی می باشند که طی حکمی از سوی رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور در تاریخ   91/06/12 به این سمت منصوب گردیده اند و هم اکنون مشغول انجام وظیفه می باشند .

۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/