دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری اولین دوره پودمانی حقوق مالیه در دیوان محاسبات استان فارس
1398/11/13
اولین دوره پودمانی حقوق مالیه به میزبانی دیوان محاسبات استان فارس و با حضور تعداد 31 نفر از همکاران منطقه(4) دیوان محاسبات به مدت 5 روز در محل هتل پرسپولیس شیراز برگزار گردید.
 
/ /